Viktige Datoer

Frist for innsending av sammendrag NIK, NISK, NOKOBIT, UDIT (abstract) 15. august 28. august
Frist for bidrag til fagfellevurdering NIK, NISK, NOKOBIT, UDIT (full paper) 25. august 28. august
Tilbakemelding fra vurderingene 1. oktober
Frist for registrering og innsending av ferdig artikkel 20. oktober
Frist for innsending av småbidrag (NOKOBIT) og praksisbidrag (UDIT) 1. november
Konferansen avholdes på Grand Hotell i Oslo 27.-29. november 2017