Call For Papers NIK

Norsk Informatikkonferanse (NIK) arrangeres for 30. gang, av Westerdals Oslo ACT fra 27. – 29. november 2017 på Grand Hotel Oslo som del av Norsk IKT konferanse for forskning og utdanning (NIKT).

NIK er en bred nasjonal konferanse for formidling av forskning og avansert utviklingsarbeid innen informatikk. Konferansen inviterer til innsending av artikler innen ulike sjangre og tema relatert til teoretisk og anvendt informatikk. NIK åpner for tverrfaglighet og mangfold i forhold til metodiske tilnærminger og anvendelsesområder.

NIK inviterer til bidrag i form av artikler i full lengde som rapporterer pågående eller avsluttet forskning (inntil 12 sider), eventuelt kortere artikler (inntil 4 sider) for presentasjon av forskning som er i et tidligere stadium. Innsendte artikler vil bli fagfellevurdert, og aksepterte artikler publiseres i proceedings for Norsk Informatikkonferanse via Bibsys Open Journal System under eget ISSN. Alle aksepterte NIK-bidrag vil bli godkjent som vitenskapelige publikasjoner på nivå 1.

Aksepterte artikler skal presenteres gjennom foredrag ved konferansen. Artikler og presentasjoner kan være på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk. NIK ønsker å fremme bidrag fra bachelor- og masterstudenter og et antall studentbidrag vil kunne få fritak for konferanseavgiften.

Innsending av bidrag

Bidrag må ikke ha vært publisert tidligere og skal formateres som beskrevet på http:///www.nik.no/layout .

Bidrag sendes inn her: https://easychair.org/conferences/?conf=nik2017.

Programkomiteledere

Tor-Morten Grønli, Westerdals Oslo ACT

Siri Fagernes, Westerdals Oslo ACT

Programkomitemedlemmer

Tom Heine Nätt

Ingrid Chieh Yu

Tor-Morten Grønli

Siri Fagernes

Hein Meling

Lars Michael Kristensen

Vladimir Oleshchuk

Heri Ramampiaro

Han Georg Schaathun

Jon Kvisli

Anders Andersen