Bidragslysning (Call for Papers)

NIKT er en viktig nasjonal møteplass for forskere, undervisere, master- og PhD-studenter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, informatikk, informasjonsvitenskap og informasjonssystemer.

Det faglige innholdet i konferansen vil bestå av et antall fagfellevurderte artikler som presenterer ny forskning, supplert med innlegg fra fire inviterte foredragsholdere om aktuelle tema innen IKT forskning, innovasjon og utdanning. I tillegg holdes i tilknytning til konferansen møter i de nasjonale IKT fagråd samt et antall tematiske workshops.

Konferansen består av fire spor

  • NIK (Norsk Informatikkonferanse) er en nasjonal konferanse for forskere og studenter som er interessert i å utvikle kunnskap om anvendt og teoretisk informatikk. Se NIK 2017 invitasjon til bidrag for detaljer om innsending.

  • NOKOBIT (Norsk konferanse for organisasjoners bruk av Informasjonsteknologi) er en nasjonal konferanse innen informasjonssystem og informasjonsvitenskap med fokus på tema relatert til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, og samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Se NOKOBIT 2017 invitasjon til bidrag for detaljer om innsending.

  • Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) er en nasjonal konferanse som samler forskere innenfor IKT-sikkerhet, hovedsakelig fra den nasjonale miljø, men og fra internasjonale miljø. Se NISK 2017 invitasjon til bidrag for detaljer om innsending.

  • UDIT (Norsk Konferanse for Utdanning og Didaktikk i IT-fagene) er en nasjonal konferanse for diskusjon og utveksling av erfaringer knyttet til undervisning ved IKT-utdanningene i Norge. Alle temaer rundt utdanning, undervisning og fagdidaktikk samt bruk av IKT i læring er velkomne. Se UDIT 2017 invitasjon til bidrag for detaljer om innsending.

Alle innsendte bidrag vil bli fagfellevurdert og aksepterte artikler for alle fire spor publiseres i konferanserapportene fra NIK, NOKOBIT og NISK under eget ISSN nummer og er poenggivende på nivå 1.